صفحه اصلی

 

بهترین زمان کاشت بنه زعفران معمولاً از خرداد ماه تا اواسط مهرماه مى‌باشد و آن زمانى است که بنه پیاز کهنه تمام مواد خود را به بنه جدید داده و دیگر آثارى جز تیغه نازکى باقى نمانده است و تمام علف زعفران زرد و خشک شده است تا نیمه مهرماه که جوانه‌هاى بنه به‌حدى رشد کرده که هنگام حمل و نقل نشکنند، این زمان یعنی خرداد اوایل تیر و شهریور مناسب‌ترین زمان کاشت بنه مى‌باشد..