صفحه اصلی


روشهای مبارزه با کنه پیاز زعفران:

الف  کنترل کنه ها در مزارع احداث شده:
فعالیت چشمگیر این کنه در مزارعی دیده میشود که عمق کاشت کمتر از حد
معمول میباشد. بنابراین در اینگونه مزارع مناسب ترین روش کاهش خسارت کنه،
افزودن خاک زراعی سبک به ارتفاع 5-10 سانتیمتر در طول فصل تابستان میباشد.
بطوریکه عمق کاشت بسته به بافت خاک 15-20 سانتیمتر گردد و بطور مرتب این
عمل خاک دهی هر دو سال یکبار تکرار گردد.
ب( کنترل کنه های مزارع در حال احداث

 بیرون آوردن پیازهای زعفران از خاک برای کاشت مجدد بصورت خشک کن
انجام گیرد.
 از پیازهای سالم و فاقد لکه های تیره برای کاشت استفاده شود.
 ضد عفونی پیازها قبل از کاشت انجام گیرد محلول  2 لیتر در هزار لیتر کنه کش امایت
تهیه نموده و پیازها را 1-2 دقیقه در این محلول شناور نمائید این مورد اختیاریست .
 عمق کاشت بسته به بافت خاک 15-20 سانتی متر انتخاب گردد.
 هر دو سال یکبار خاک زراعی سبک به ارتفاع 4-5 سانتی متر در طول فصل
تابستان روی مزرعه پخش نمائید تا عمق کاشت همیشه ثابت بماند.
  - از آبیاری مزارع آلوده در طول فصل تابستان جدا خودداری گردد.
 - از خاک برداری مزارع زعفران جهت کاشت مجدد زعفران جدا پرهیز
گردد.
 در موقع کاشت از بذر بیشتری در واحد سطح استفاده شود.
از کود دامی گاوی پوسیده و عاری از علفهای هرز استفاده گردد.
  از انتقال پیازهای زعفران آلوده به سایر مناطق جدا جلوگیری بعمل آید.
 

برگشت به صفحه اصلی

 

 برچسب‌ها: عوامل موثر بر عملکرد زعفران، پیاز زعفران، زعفران، کاشت و داشت و برداشت زعفران
ادامه مطلب
.::. [ مطالب قدیمی‌تر ]
برچسب‌های وبلاگ
خرید پیاز زعفران | پیاز زعفران | فروش پیاز زعفران | پیاز زعفران مرغوب | نهال زرشک مرغوب | کورم زعفران | کاشت زعفران در گلدان | جلوگیری از شیوع کنه زعفران | مبارزه با کنه زعفران | کنه زعفران | فروش اینترنتی پیاز زعفران | قیمت پیاز زعفران | آفات زعفران | زعفران | خرید اینترنتی پیاز زعفران |
فروش ویژه پیاز زعفران آغاز شد
عوامل موثر بر افزایش کمی و کیفی زعفران:
نکاتی باید قبل از کاشت به آن توجه کرد:
نکاتی که باید در هنگام خرید پیاز زعفران به آن توجه کرد:
کاشت زعفران درگلدان (خرید پیاز زعفران با بهترین کیفیت ازما)
فروش پیاز زعفران سورت شده برای اولین بار در ایران
میزان کود مصرفی در هکتار برای زعفران:
انتخاب پیاز زعفران و تاریخ کاشت آن:
افتتاح نمایندگی فروش زعفران در اصفهان و مشهد:
کاشت ردیفی در بین ردیفهای باغات:
پیاز زعفران در حال رشد
علفهای هرز در زعفران:
روش کاشت زعفران در منزل:
کود مخصوص زعفران:
آفات زعفران و روش کنترل آن:
روشهای مبارزه با کنه پیاز زعفران:
ضدعفونی پیاز قبل از کاشت:
تعداد نهال زرشک برای هکتار:
فروش ویژه نهال زرشک 1395:
نیاز اکولوژیکی نهال زرشک:
فروش گل زعفران:
خسارات جوندگان زعفران:
تغذیه ی زعفران:
مراقبت های زراعی زعفران:
عملیات کاشت پیاز زعفران:
تهیه زمین برای کاشت زعفران:
خاک مناسب کشت زعفران
آب و هوای مناسب زعفران:
فیزیولوژی رشد و نمو زعفران:
مشخصات زعفران زراعی:
اهمیت زعفران:
زعفران:
خرید پیاز زعفران درجه یک قاینات از ما:
خسارت موش به مزرعه زعفران و روشهای مبارزه با آن:
کاشت زعفران_تراکم پیاز(بنه)زعفران:
تاریخ کاشت پیاز زعفران:
زمان ونحوه جمع آوری پیاز درمزرعه:
کاشت زعفران_بررسی انواع روش هاوطرزکاشت پیاززعفران
کود اختصاصی زعفران:
محلول پاشی زعفران
قیمت پیاز زعفران درسال ۹۵؛
فروش پیاز زعفران درجه یک قاینات
محلول پاشی زعفران برای افزایش گل درسال بعد
زعفران طلای سرخ تربت حیدریه (خراسان رضوی )saffron
کاشت زعفران,داشت زعفران,برداشت زعفران:
فروش نهال عناب,نهال زرشک,پیاز زعفران با بهترین کیفیت:
کاشت نهال زرشک:
خواص دارویی زرشک:
برداشت زعفران به زبان عربی:

پیاز زعفران|نهال زرشک|نهال عناب

فروش پیاز زعفران,خرید پیاز زعفران,پیاز زعفران,نهال زرشک,نهال عناب
باغبانی سبز
کاشت سبز